informacje
Plan lekcji
Kalendarz roku szkolnego
Autobus szkolny
Rozkład dzwonków międzylekcyjnych
Prawa i obowiązki ucznia
Standardy wymagań po szkole
Tradycje szkolne

dokumenty
Plan Pracy Szkoły
Wewnątrzszkolny system oceniania
Program Wychowawczy
Program Profilaktyczny

inne
Klauzula Informacyjna


Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.
Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.
Copyright © 2019 ZSP Radziki Duże