Witamy

Z życia szkoły Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.
Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.aktualności

Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/2015. Pani dyrektor Maria Jaworska powitała wszystkich uczniów ich rodziców oraz pracowników szkoły. W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniów wielu sukcesów. Nauczycielom i Wychowawcom życzymy satysfakcji z wypełniania misji oraz radości z dużych i małych sukcesów.


Copyright © 2014 Szkoła Podstawowa Radziki Duże

Wstecz
online: 1