Witamy

Z życia szkoły Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych. Nasza placówka jest szkołą publiczną, organem prowadzącym jest Gmina Wąpielsk, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Misja: Szkoła przyjazna środowisku lokalnemu.
Wizja: Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.
Copyright © 2015 Szkoła Podstawowa Radziki Duże

Wstecz
online: 1