Rada Rodziców

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Skład

Przewodnica: Aneta Zglińska
Zastępca: Marzena Maszkiewicz
Sekretarz: Maryla Sikorska
Skarbnik: Renata Tułodziecka

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Agnieszka Ciecierska
Agnieszka Zelmańska
Grażyna Malinowska
Jolanta Pankowska


Copyright © 2019 ZSP Radziki Duże