Rada Rodziców

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły. Działa w oparciu o swój regulamin.

Skład

Przewodnicy:
Zastępca:
Sekretarz:
Skarbnik:

Członkowie:Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa Radziki Duże