Samorząd Uczniowski

Najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą przedstawiciele klas III-VI. Najważniejszą funkcję pełni w nim Rada Uczniowska. Rada Uczniowska jest najwyższym organem Samorządu Uczniowskiego. Tworzą ją uczniowie wybrani w tajnym, bezpośrednim głosowaniu, spośród wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych. Dzięki pracy w samorządzie, uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Maja Bytner
Maksymilian Kucharski, Kalina Nadworna, Dominik Miaskowski
Opiekun SU: Mariusz Śliwiński

samorząd szkolny


Copyright © 2017 Szkoła Podstawowa Radziki Duże