Sekretariat szkolny

Sekretariat szkoły czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00

Kontakt
tel. 516 031 406
e-mail: spradziki@vp.pl


Sekretarz Szkoły, Ewa Federowicz prowadzi sekretariat szkolny, zajmuje się sprawami dotyczącymi uczniów oraz nauczycieli i archiwizacją dokumentacji szkolnej.


Copyright © 2019 ZSP Radziki Duże