Termomodernizacja budynku szkoły

W piątek, 14 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej. Nasza Gmina znalazła się w elitarnym gronie 11 beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach pierwszego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Suma dofinansowania z RPO na realizację tych zadań to zaledwie 13,6 miliona złotych, z czego do Naszej Gminy trafi 838 012,83 zł, co stanowi aż 80 % kosztów całego projektu.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i spadek emisji gazów cieplarnianych w gminie Wąpielsk, poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji wraz z wymiana instalacji CO w Budynku Szkoły Podstawowej w Długiem oraz Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.

Modernizacja instalacji c. o. oraz termomodernizacja budynków przyczyni się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO2) i pyłów. Realizacja projektu będzie miała również odzwierciedlenie w zmniejszeniu kosztów utrzymania obiektu.

Całkowita wartość projektu 1 047 516,04 zł
Dotacja w ramach Działania 3 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniesie 838 012,83 zł

Zakres prac:
- Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych.
1. Wymiana części stolarki drzwiowej.
2. Wykonanie zewnętrznego docieplenia ścian budynku wraz z wymianą parapetów. Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych.
3. Wymiana grzejników i przewodów instalacji c. o.
4. Uzupełnienie bruzd, szpachlowanie i malowanie ścian.
5. Wykonanie prac odtworzeniowych i remontowych wynikających z prowadzenia inwestycji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej jako redukcja zużycia energii [%] poprzez oszczędność zapotrzebowania na energię w termomodernizowanych budynkach:
- Budynek Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych - 71,89 %Copyright © 2019 ZSP Radziki Duże